TRÂN CHÂU NHẬT THỦY SINH

40.000 đ

Trân châu Nhật là loại thủy sinh tiền cảnh được ưa trồng, Ngoài mang đến màu sắc đẹp hơn cho hồ thủy sinh, Trân châu Nhật còn có ưu thế là bò nhanh và dễ trồng nên rất được người chơi...

5x5cm

40.000 đ

10x10cm

80.000 đ

Mua trên shoppe

Icon Facebook