NAPAD NÂU - GIÁ THỂ TRỒNG CÂY

Mã sp : NAPAD NAU

3,000 đ

Mua trên shoppe

NAPAD - GIÁ THỂ TRỒNG CÂY là giá thể mới của Thủy Mộc, kết dính từ các sạn sỏi suối nhỏ hoàn toàn trơ (không chứa dinh dưỡng) dùng để buộc hoặc dán các loại cây đặc biệt bám giá thể như dương xỉ, bucep, trầu bà...

Thủy Mộc Napad New có thể bẻ nhỏ tùy vào nhu cầu sử dụng.

Thông số kỹ thuật: 
- Kích thước: 6 x 2 cm
- Màu sắc: Nâu 

Hướng dẫn sử dụng: Dùng keo dán thủy sinh hoặc cước để buộc cây vào giá thể. 

Icon Facebook