KẸP GHIM NHỰA CỐ ĐỊNH LAN - RÁY - DƯƠNG XỈ - BUCEP

1,000 đ

Kẹp dùng để kẹp cố định keiki, kẹp ki trồng phong lan, rêu, ráy, dương xỉ, bucep.

Mua trên shoppe

KẸP GHIM NHỰA CỐ ĐỊNH LAN - RÁY - DƯƠNG XỈ - BUCEP