KẸP GHIM NHỰA CỐ ĐỊNH LAN - RÁY - DƯƠNG XỈ - BUCEP

1.000 đ

Kẹp dùng để kẹp cố định keiki, kẹp ki trồng phong lan, rêu, ráy, dương xỉ, bucep.

1 KẸP GHIM

1.000 đ

10 KẸP GHIM

9.000 đ

50 KẸP GHIM

35.000 đ

100 KẸP GHIM

60.000 đ

Mua trên shoppe

KẸP GHIM NHỰA CỐ ĐỊNH LAN - RÁY - DƯƠNG XỈ - BUCEP