BÓNG ĐÈN ODYSSEA T5H0 6500K VÀ 10000K

90,000 đ

Bóng trắng có 2 lựa chọn 6500k và 10000k giá bằng nhau. Được sử dụng phổ biến nhất trong việc pom , tanning đánh màu cá rồng , chơi cây thủy sinh.

Mua trên shoppe

Icon Facebook