BÓNG ĐÈN ODYSSEA T5H0 6500K VÀ 10000K

90.000 đ

Bóng trắng có 2 lựa chọn 6500k và 10000k giá bằng nhau. Được sử dụng phổ biến nhất trong việc pom , tanning đánh màu cá rồng , chơi cây thủy sinh.

BÓNG TRẮNG 50CM (18W)

90.000 đ

BÓNG TRẮNG 60CM (24W)

120.000 đ

BÓNG TRẮNG 90CM (39W)

140.000 đ

BÓNG TRẮNG 120CM (54w)

180.000 đ

BÓNG HỒNG 50CM (18W)

100.000 đ

BÓNG HỒNG 60CM (24W)

140.000 đ

BÓNG HỒNG 90CM (39w)

160.000 đ

BÓNG HỒNG 120CM (54W)

200.000 đ

BÓNG HỒNG 150CM (80W)

350.000 đ

BÓNG TRẮNG 150CM (80W)

320.000 đ

Mua trên shoppe

BÓNG ĐÈN ODYSEA T5HO gồm 2 màu lựa chọn : Trắng, Hồng. Được sử dụng phổ biến nhất trong việc pom, tanning đánh màu cá rồng, chơi cây thủy sinh. 

Lưu Ý : 
- Bóng đèn Hồng và bóng trắng 6500K giá bằng nhau. 

>>> Gọi cho Shop để biết hàng còn hay hết. Shop cảm ơn bạn! 

 

 

 

Icon Facebook