ADA AMAZONIA SUPPLEMENT - DOPING DINH DƯỠNG DẠNG NÉN

70.000 đ

Mua trên shoppe

ADA AMAZONIA SUPPLEMENT - DOPING DINH DƯỠNG DẠNG NÉN được cô đặc dưới dạng viên trụ tròn nhỏ có chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào bổ sung cho các loại nền trơ, nền ít dưỡng...

Hướng dẫn sử dụng:
- Rải dưới đáy bể, hoặc bên trên lớp dopping set hồ. Sau đó phủ lớp phân nền lên trên.
- Một túi ADA Supplement 50ml dùng cho bể 60x30x36 cm (hoặc 60 lít nước).

Lưu ý:
- ADA Amazonia Ver.2 - 9L đã bao gồm sẵn túi ADA Supplement.
- Khuyến cáo không sử dụng ADA Supplement với những bể không trồng cây thủy sinh. 

Icon Facebook